Anadolu Isuzu olarak;

  • Enerji performansımızda enerji yoğunluğumuzu azaltarak sürekli iyileşme sağlamayı, amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için bilgi ve kaynakları harekete geçirmeyi,
  • Enerjinin tüketimi ve verimli kullanımı açısından gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek kanuni ve idari düzenlemelere uymayı, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmayı,
  • Üretim faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin enerji performanslarını sürekli geliştirmeyi, enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmayı, enerjiyi verimli kullanan ürün, ekipman ve hizmetlerin tedarik edilmesine destek vermeyi, tesis ve proseslerimizin tasarımında ve revizyonunda enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını önceliklendirmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi,
  • Enerji verimliliğinin sürekliliğinin sağlanması yönünde tüm çalışanların doğal kaynak israfını azalarak enerji kaynaklarını verimli kullanma sorumluluğu ve bilinci içerisinde bu sisteme katılımını sağlamayı, bu amaçla bilgi akışı ve eğitim ile farkındalığını artırmayı,
  • Enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltarak, iklim krizi ile mücadele stratejimize entegre etmek üzere karbon ayak izimizi azaltarak, çalışmalarımızın uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı taahhüt ederiz.
Tarafıma Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) detaylı olarak açıklandığı üzere kimlik, pazarlama, özlük ve iletişim bilgilerimin; Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (ISUZU) tarafından oluşturulan genel veya kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, davet, açılış ve etkinliklere ilişkin bilgilendirme ve davetlerin ulaştırılabilmesi ile pazarlama faaliyetleri kapsamında güncel iletişim bilgilerim üzerinden bana yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, sesli/görüntülü arama, diğer elektronik platformlarla gönderilecek mesaj veya yapılacak arama) bulunulabilmesi amaçlarıyla tarafıma ticari ileti gönderilmesine ve internet siteleri (www.isuzu.com.tr, www.anadoluisuzu.com.tr, d-max.com.tr) üzerinden her zaman ulaşabileceğim Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde işlenmesine onay/izin veriyorum.