Isuzu, kurumsal bilgiyi değerli bir varlık olarak kabul eder. Faaliyetler sırasında kullanılan, Isuzu’ya ve/veya iş paydaşlarımıza ait her türlü kurumsal bilgi ve bilginin bulunduğu ortam, işimiz ve sorumluluklarımız açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde güvenliğinin sağlanması gerekir.

Güvenlik kavramı, gizlilik (bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin engellenmesi), bütünlük (tam, doğru, yetkisiz olarak değiştirilmemiş) ve kullanılabilirlik (gerektiğinde kullanıma hazır olması) olarak 3 bileşenden oluşur ve bu ana bileşenlerden herhangi birinde oluşabilecek bir güvenlik zafiyeti Isuzu’nun iş faaliyetlerinin bütünlüğü ve itibarı üzerinde ciddi bir etkiye neden olabilir.

Bu politika, kurumsal bilgilerin, bilgi sistemlerinin, süreçlerin ve uygulamaların gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmek amacıyla hazırlanmıştır. Isuzu bilgi varlıklarını kullanmakta olan tüm çalışanlar ve iş paydaşları bu politikanın kapsamındadır. Görev ve pozisyonu ne olursa olsun, tüm Isuzu çalışanları ve tedarikçileri, ilgili yasal düzenlemeler, politikalar, prosedürler, yönetmelikler, Isuzu çalışma ilkeleri ve sözleşmelerde belirtilen güvenlik ilkelerine uymak, riskleri sınırlandırmak ve kabul görmüş iyi uygulamalar çerçevesinde çalışmak zorundadır.

Her birimin yöneticisi kendi sorumluluk alanında, Bilgi Güvenliği Politikası’na uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve faaliyetleri gözetlemekten birinci derece sorumludur.

Isuzu, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kendisinin ve paydaşlarının bilgi ve bilgi varlıklarını korumayı hedefler. Isuzu Yönetimi, bu hedefine ulaşmak amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

Bilgi güvenliği ile ilgili politikaların ihlali ve risklere karşı ihtiyaç duyulan kontrollerin uygulanmaması Isuzu’nun maddi ve manevi zarar görmesine sebep olabilir. Bu nedenle gözetim, denetim ve/veya ihbar sonucu tespit edilen bilgi güvenliği ve/veya ilgili politika ihlalleri adli ve cezai yasal işlemler başlatılmasına varıncaya kadar gidebilecek şirket içi disiplin cezalarının uygulanmasına yol açabilir.

“Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin, ISO 27001 standardına uygun olarak işletilmesi, itibarımızın korunması ve işimizdeki başarının sürekliliğini sağlayacaktır. Tüm Isuzu çalışanlarının bilgi güvenliği hususunda dikkati ve desteği için teşekkür ederim.”

Genel Müdür
TUĞRUL ARIKAN

Tarafıma Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) detaylı olarak açıklandığı üzere kimlik, pazarlama, özlük ve iletişim bilgilerimin; Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (ISUZU) tarafından oluşturulan genel veya kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, davet, açılış ve etkinliklere ilişkin bilgilendirme ve davetlerin ulaştırılabilmesi ile pazarlama faaliyetleri kapsamında güncel iletişim bilgilerim üzerinden bana yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, sesli/görüntülü arama, diğer elektronik platformlarla gönderilecek mesaj veya yapılacak arama) bulunulabilmesi amaçlarıyla tarafıma ticari ileti gönderilmesine ve internet siteleri (www.isuzu.com.tr, www.anadoluisuzu.com.tr, d-max.com.tr) üzerinden her zaman ulaşabileceğim Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde işlenmesine onay/izin veriyorum.