Anadolu Isuzu İlk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu Yayınladı

GRI G4 raporlama standardında hazırlanan raporda, Anadolu Isuzu’nun 2018 yılı çevresel, sosyal ve yönetsel çalışmalarına ayrıntılı olarak yer verildi. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Şeffaflığı her adımda gözeterek hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik projeleriyle Türkiye’nin yanı sıra küresel ekosisteme de katkıda bulunuyoruz” dedi.

Sürdürülebilirliği kurumsal yönetim yapılanmasının ayrılmaz bir ögesi kabul eden Anadolu Isuzu ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Global Reporting Initiative (GRI) raporlama standardında hazırlanan raporda, 2018 yılında Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilirlik yolculuğu kapsamında kaydettiği çevresel, sosyal ve yönetsel performansa ayrıntılı olarak yer verildi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan raporla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Anadolu Isuzu olarak ana hedefimiz; yeni coğrafyalar ve yeni segmentlerde atılımlar yaparken, geleneksel olarak güçlü olduğumuz iç piyasadaki varlığımızı pekiştirmek, şirketimizi sağlıklı bir finansal yapı ile geleceğe taşımaktır. Bu süreçte sürdürülebilirliği önemli bir değer ve kaldıraç olarak görüyor ve tüm iş süreçlerimize entegre etme çalışmalarımıza ödünsüz devam ediyoruz” dedi.

Tuğrul Arıkan, her adımda şeffaflık gözetilerek hayata geçirilen sürdürülebilirlik projeleriyle, Anadolu Isuzu’nun Türkiye’nin yanı sıra küresel ekosisteme de katkıda bulunduğunu söyledi. Arıkan, raporda; Anadolu Isuzu’nun sorumluluk sahibi kurumsal vatandaş kimliğine uygun olarak benimsediği sürdürülebilirlik yaklaşımı ile değer üretme modeli gibi stratejik öğelerin yanı sıra paydaş diyaloğu, dönem için belirlenmiş öncelikler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkı, en iyi uygulama niteliğindeki projelerden örnekler ve geleceğe dair beklentilerin de ayrıntılı olarak ele alındığını söyledi.  Arıkan sözlerine şöyle devam etti: “Tedarikten satış sonrası hizmetlere uzanan değer zinciri boyunca gerekli dönüşümü hayata geçirerek, iç ve dış piyasalardaki varlığını yeni boyutlara taşımak, daha verimli ve paydaşları için daha fazla değer üreten bir şirket olmayı hedefliyoruz. Yalın stratejimiz kapsamında, riskleri doğru yöneten, fırsatları ise proaktif bir yaklaşımla ele alan bir şirket olmayı, kârlı ve verimli büyümeyi öngörüyoruz. Bu bağlamda iki unsura büyük önem veriyoruz: sağlıklı finansal yapı ile Ar-Ge ve inovasyon. Kurumsal stratejimizin ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ödünsüz icrasını, sağlıklı finansal yapımızın bir fonksiyonu olarak değerlendiriyoruz. Anadolu Isuzu’nun finansal gücü yüksek olduğu sürece, araçlarımızın kullanıcılarına sunduğumuz değeri her yönüyle artırmamız, çevre ayak izimizi küçültmemiz; ekonomiye ve topluma katkımızı sürdürmemiz mümkün olacaktır.”

“İnsan kaynağını sürdürülebilir geleceğin mimarları olarak görüyoruz”

Anadolu Isuzu’nun, inovasyonu ve teknolojik yenilikleri adapte eden değil, ürün ve hizmetleri kendi varlıklarıyla geliştiren ve tasarlayan bir küresel üretici olmaya odaklandığını vurgulayan Arıkan, “Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımız, müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiriyor, yeni pazarlardaki iddiamızı ve varlığımızı güçlendiriyor” dedi. İnsan kaynağını sürdürülebilir geleceğin mimarları olarak kabul ettiklerini dile getiren Tuğrul Arıkan, “İnsan kaynağı alanındaki yenilikçi yönetim uygulamaları, Anadolu Isuzu kurumsal markasına artı değer katıyor. Anadolu Isuzu’nun çalışanlarına taahhüdü; evrensel çalışan haklarının korunduğu, çalışma hayatını düzenleyen mevzuata tam uyumlu, her kademeden yeteneğin geliştirildiği, kadın ve erkek çalışanlara fırsat eşitliğinin sağlandığı, İSG konularında en iyi standartların sağlandığı bir iş ortamını sürdürmek ve geliştirmektir. Gelecek hedeflerine ulaşmada insan kaynağını başarı formülünün belkemiği olarak kabul eden şirketimiz, bu alana yönelik odağını koruyarak insan kaynağını geliştirmeye, yetkinliklerine yatırım yapmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörü küresel iklim eylemi konusunda sorumluluk almalı

Otomotiv endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin küresel iklim eylemi bağlamında güçlü ve sorumlu bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çeken Tuğrul Arıkan “Anadolu Isuzu olarak gerek doğrudan gerekse tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile yürüttüğümüz projeler kapsamında, ürettiğimiz araçların emisyon değerlerini sürekli iyileştirmeyi temel hedef olarak kabul ettik. Lojistik sektörüne yönelik elektrikli kamyonlar, şehir içi taşımacılığında sıfır emisyon hedefine hizmet edecek elektrikli otobüsler, tümüyle ulusal kaynaklarla geliştirilmekte olan hibrit kamyon projesi, ODTÜ iş birliğinde yürütülen otonom araç projesi ve şehir içi toplu taşımaya yeni bir soluk getirmesi hedeflenen 24 metrelik elektromobilite konsepti taşıma araçları, iklim eylemine katkıyı hızlandıracak çalışmalarımızdan ilk akla gelenler. Daha düşük enerji tüketimi hedefimizi eş zamanlı olarak üretim tesislerimizde de sağlamak adına çok sayıda proje yürütüyoruz. Enerji performansımız her geçen dönem sürekli iyileşme kaydediyor ve değerli kazanımlar sağlıyoruz” dedi.

“Anadolu Isuzu’da sürdürülebilirlik en üst seviyede sahipleniliyor”

Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, Anadolu Isuzu’da sürdürülebilirliğin her yönüyle içselleştirildiğini ve en üst seviyede sahiplenildiğini vurguladı. Sürdürülebilirliğin, Anadolu Grubu şirketlerinin tamamının paylaştığı stratejik bir hedef ve öncelik olduğunu belirten Koçak, “Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal düzlemlerinde kaydettiği performans cesaret verici. Anadolu Isuzu, BM öncülüğünde ilan edilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) içerisinde yer alan 13 amaca doğrudan katkıda bulunuyor. Anadolu Isuzu, her şeyin temeli ve itici gücü olan finansal sağlığını, verimliliğini ve kârlılığını koruduğu sürece, sürdürülebilirliğin diğer cephelerinde de performansını ivmeleyecek ve örnek kimliğini daha da geliştirecek. Paydaşlarımızın değerli katkı ve desteği olduğu sürece, Anadolu Isuzu sürdürülebilirlik alanındaki performansını yeni ufuklara taşımaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Çevresel etkilerini en aza indirmek için yenilikçi projeler geliştiriyor

Enerji verimliliği alanında aktif çalışmalar yürüten Anadolu Isuzu, fabrikada bulunan mekanik ve elektrikli ekipmanların enerji tüketimi bakımından daha verimli çalışan ekipmanlarla değişimi üzerinde çalışıyor. Anadolu Isuzu, üretim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin çevre performansını sürekli iyileştirmek, çevresel etkilerini doğal dengeyi bozmayacak şekilde en aza indirmek için yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştiriyor.

Sosyal sorumluluk faaliyetlerini kurumsal kimliğinin önemli bir tamamlayıcısı olarak gören Anadolu Isuzu, topluma değer katma hedefiyle hayata geçirdiği sosyal farkındalık projelerine 2018 yılında da devam etti. Ar-Ge ekibi                gönüllülerinin yürüttükleri çalışma ile Gebze Yıldırım Beyazıt Ortaokulu sınıf yenileme projesini hayata geçiren Anadolu Isuzu, gönüllü çalışanlarının desteği ile Hakkari Gelişen Köyü Aralık Mezrası İlkokulu’nda eğitim gören çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulundu. Üniversitelerarası Hayvanları Koruma Toplululuğu, Suadiye Rotaracat Kulübü ve Anadolu Isuzu iş birliği ile Kurtköy ormanlarında yaşayan sahipsiz dostlar için atık ahşaplardan evsiz hayvanları kış şartlarından koruyacak kulübeler yapıldı. Anadolu Isuzu fabrikasında 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen “En İyi Çevre Projesi” yarışmasında başarılı bulunan ilk üç proje ödüllendirildi. Kızılay Kan Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen 17. Kan ve Kök Hücre Bağışı organizasyonunda 71 ünite kan toplandı. Çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında, Ağrı’dan gelen 50 ortaokul öğrencisine Anadolu Isuzu’da birebir üretim deneyimi yaşatıldı. Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen organizasyonda Anadolu Isuzu çalışanları tarafından toplanan elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını hedefleyen “Atıklar Orman Olsun” projesi kapsamında sertifika alındı.

Tarafıma Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) detaylı olarak açıklandığı üzere kimlik, pazarlama, özlük ve iletişim bilgilerimin; Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (ISUZU) tarafından oluşturulan genel veya kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, davet, açılış ve etkinliklere ilişkin bilgilendirme ve davetlerin ulaştırılabilmesi ile pazarlama faaliyetleri kapsamında güncel iletişim bilgilerim üzerinden bana yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, sesli/görüntülü arama, diğer elektronik platformlarla gönderilecek mesaj veya yapılacak arama) bulunulabilmesi amaçlarıyla tarafıma ticari ileti gönderilmesine ve internet siteleri (www.isuzu.com.tr, www.anadoluisuzu.com.tr, d-max.com.tr) üzerinden her zaman ulaşabileceğim Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde işlenmesine onay/izin veriyorum.