Anadolu Isuzu, 5. Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, tüm paydaşları ve toplum için değer yaratma hedefiyle attığı adımlarının yer aldığı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Bu yıl beşincisi hazırlanan raporda, Anadolu Isuzu’nun başta çevresel etki olmak üzere sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerine ilişkin sosyal ve ekonomik tüm performans gösterge ve bildirimleri, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) raporlama kılavuzu çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuna sunuldu.

 

Raporda şirketin sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra 2022 yılında duyurduğu ve tüm iş birimlerinin katılımıyla hem işini hem de ürünlerini dönüştürerek “Yarınlara Dönüşüyoruz” başlığı altında özetlediği stratejisi aktarılıyor.Tüm iş süreçlerinin revize edildiği vizyonçerçevesinde şirketin ‘operasyonlarının, değer zincirinin ve iş yapış şeklininnet sıfır emisyon hedefiyle’ dönüştürüldüğünün vurgulandığı raporda; ‘yeni nesil ulaşım çözümlerini benimseyen ve iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlayan ürünlerimi, sürdürülebilir bir dünya için dönüştürüyoruz’ mesajının da altı çiziliyor. RapordaAnadolu Isuzu’nun bu strateji kapsamındaöncelikli olarak odaklandığı “Araç kalitesi ve Yol Güvenliği, İklim Krizi ve Çevresel Etkiler, Ar-Ge ve İnovasyon, Dijitalleşme ve SiberGüvenlik, İş Etiği ve İnsan Hakları, Paydaş İlişkileri ve İş birliği” alanlarına yer veriliyor.

 

Kurum olarak sürdürülebilirliğe verdikleri önemin altını çizen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan şirketin bu alandaki yolculuğunu ve rapora ilişkin görüşlerini şu sözlerle aktardı: “Sürdürülebilirliği kurumsallaştırma yolculuğumuzda önemli adımlar atmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çerçevede uzun süredirhazırlıklarını sürdürdüğümüzçalışmalarımızı,2022 yılında kamuoyuylapaylaştığımız sürdürülebilirlik stratejimizile taçlandırarak net biçimde ortaya koyduk. Şirketimiz için yarının koşullarına bugünden hazırlanmanın ve uyum sağlamanın anahtarı dönüşümden geçiyor. İşte bunun içinAnadolu Isuzu olarak işimizi ve ürünlerimizi dönüştürüyor, yarınlara dönüşüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda alternatif yakıtlı araçların geliştirilmesi,üretim süreçleri kaynaklı emisyonlarınazaltılmasına dair çalışmalarımız, üstünmühendislik yetkinliklerine dayananAr-Ge ve inovasyon faaliyetlerimiz,insanımıza yaptığımız yatırımlar vepaydaş iş birliğine atfettiğimiz önem,Şirketimizin önceliklerinde açıkça yerbulduğu gibi dönüşüm stratejimizin detemellerinioluşturuyor.2022 itibariyle ulaştığımız bu yeni düzey, Anadolu Isuzu olarak 2020’den beri devam eden veaşamalar halinde hayata geçirilen sürdürülebilirliği içselleştirmeyolculuğumuzun geldiği noktayı temsil ediyor.”

 

Anadolu Isuzu taahhütleriyle sürdürülebilirlik platformlarında yerini aldı.


Anadolu Isuzu sürdürülebilirlik alanında attığı adımlar ve imza verdiği taahhütler ile birçok uluslararası inisiyatifte yer alarak kısa süre önce iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı çaba gösteren uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) imza verdi. Ticari araç sektöründe 2040 yılına kadar yeni kamyon ve otobüs satışlarında “yüzde 100 sıfır emisyon” hedefi ile çalışan “Drive to Zero” inisiyatifine de katılan Anadolu Isuzu son olarak, kurumsal sürdürülebilirlik alanında dünyanın en önemli inisiyatiflerinden biri olanUN (Birleşmiş Milletler) Global Compact platformuna imza verdi.


Yeşil enerji ile üretim


Anadolu Isuzu sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda üretim faaliyetlerinde yeşil enerji kullanımı amacıyla çalışmalarında önemli bir başları elde etti. Şirket bu doğrultuda Çayırova’daki üretim tesislerinin çatılarına kurulan fotovoltaik güneş enerjisi santralinin tamamlayarak, üretimde ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 55 gibi önemli bir bölümünü  güneş enerjisinden karşılamaya başladı. Anadolu Isuzu ilerleyen dönemde bu oranı yüzde 70 ‘e çıkarmayı planlıyor.

Tarafıma Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) detaylı olarak açıklandığı üzere kimlik, pazarlama, özlük ve iletişim bilgilerimin; Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (ISUZU) tarafından oluşturulan genel veya kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, davet, açılış ve etkinliklere ilişkin bilgilendirme ve davetlerin ulaştırılabilmesi ile pazarlama faaliyetleri kapsamında güncel iletişim bilgilerim üzerinden bana yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, sesli/görüntülü arama, diğer elektronik platformlarla gönderilecek mesaj veya yapılacak arama) bulunulabilmesi amaçlarıyla tarafıma ticari ileti gönderilmesine ve internet siteleri (www.isuzu.com.tr, www.anadoluisuzu.com.tr, d-max.com.tr) üzerinden her zaman ulaşabileceğim Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde işlenmesine onay/izin veriyorum.